Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

www.woak.bialystok.pl 
woak@woak.bialystok.pl

tel. 85 740-37-10
fax 85 740-37-19

NIP: 5421007120
REGON: 000276877

Numer rachunku bankowego: 
80 1240 5211 1111 0000 4928 4175

 

WOAK w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8, 15-950 Białystok 

Dyrektor
Cezary Jan Mielko
c.mielko@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-12

Zastępca Dyrektora
Joanna Bożena Gaweł
j.gawel@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-13

Specjalista ds. kadr
i.iwaniuk@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-11

Dział Gospodarczy
administracja@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-14

Dział Finansowo-Księgowy
ksiegowosc@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-17

Dział Sztuk Plastycznych
galeria@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-15
tel. 85 740-37-16

Dział Edukacji
edukacja@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-18

Dział Promocyjno-Edytorski
promocja@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-22

Dział Muzyczno-Teatralny
tel. 85 740-37-21 - a.dyrdal@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-25 - teatr@woak.bialystok.pl 

Specjalista ds. zamówień publicznych
p.jac@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-26

Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
d.dworakowski@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-26

 

WOAK w Białymstoku – SPODKI
ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok

Dział Organizacji Imprez Kulturalnych
imprezy@woak.bialystok.pl 
tel./fax 85 744-68-63
tel. 85 749-60-52

Dział Muzyczno-Teatralny
muzyka@woak.bialystok.pl 
tel./fax 85 744-63-13
tel. 85 749-60-50

 

Metryka strony

Udostępniający: WOAK

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jać - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wprowadzający: Piotr Jać

Data wprowadzenia: 2012-03-07

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Piotr Jać

Data publikacji: 2012-03-07