Struktura organizacyjna WOAK w Białymstoku

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego WOAK

Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku obowiązujący od 1 maja 2016 r.

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego WOAK


WYKAZ
stanowisk pracy obowiązujący
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku

 

I. Dyrektor (D)

II. Zastępca dyrektora (ZD)


III. Dział Finansowo-Księgowy (F)

- Główny Księgowy

- specjalista ds. księgowości – kasjer

- specjalista ds. księgowości


IV. Dział Gospodarczy (G)

- kierownik – specjalista ds. gospodarczych

- specjalista ds. gospodarczych

- specjalista ds. gospodarczych – bhp, ppoż.

- kierowca

- pracownik gospodarczy – (sprzątanie)

- pracownik gospodarczy – (sprzątanie)


V. Specjalista ds. kadr – samodzielne stanowisko (SP)


VI. Specjalista ds. zamówień publicznych – samodzielne stanowisko (SZP)


VII. Dział Edukacji (E)

- kierownik – instruktor ds. edukacji

- instruktor ds. organizacji form edukacyjnych i sprawozdawczości

- instruktor ds. projektów edukacyjnych i planowania


VIII. Dział Organizacji Imprez Kulturalnych (OI)

- kierownik – instruktor ds. organizacji imprez

- instruktor ds. organizacji imprez

- instruktor ds. organizacji imprez

- instruktor ds. organizacji imprez

- instruktor ds. organizacji imprez

- specjalista – akustyk

- rzemieślnik ds. technicznych


IX. Dział Muzyczno-Teatralny

- kierownik – instruktor ds. folkloru

- instruktor ds. muzycznych

- instruktor ds. organizacji imprez muzycznych

- instruktor ds. organizacji imprez muzycznych i tańca

- instruktor ds. muzycznych i tańca

- instruktor ds. etnografii

- instruktor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

- instruktor artystyczny ds. choreografii Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

- specjalista – magazynier strojów Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

- instruktor ds. teatru

- instruktor ds. teatru


X. Dział Sztuk Plastycznych (P)

- kierownik – instruktor plastyk

- instruktor plastyk

- instruktor plastyk

- instruktor plastyk


XI. Dział Promocyjno-Edytorski (PE)

- kierownik – instruktor ds. promocji

- instruktor ds. promocji

- instruktor ds. wydawniczych

- instruktor ds. wydawniczych

- instruktor ds. grafiki komputerowej

- instruktor ds. grafiki komputerowej


XII. Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – samodzielne stanowisko (SZ)

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jać - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wprowadzający: Piotr Jać

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2016-11-21

Opublikował: Piotr Jać

Data publikacji: 2003-09-22