Zasady funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/232/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku jest instytucją kultury Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jać - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wprowadzający: Piotr Jać

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2016-11-21

Opublikował: Piotr Jać

Data publikacji: 2003-09-22