Majątek Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku jest właścicielem:

  • budynku (zabytkowa, dwukondygnacyjna kamienica) wpisanego do rejestru zabytków województwa pod nr A-212, położonego w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 8 (powierzchnia użytkowa budynku 1112,13 m2) oraz posiada prawo wieczystego użytkowania działki nr 1468/7, obręb 11 - wpis do księgi wieczystej nr BI1B/00095548/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, powierzchnia gruntu 704 m2;
  • zespołu 4 pawilonów wystawowo-gastronomicznych (SPODKÓW) położonych w Białymstoku przy ul. św. Rocha 14 (powierzchnia użytkowa budynku 2367,24 m2) oraz posiada prawo wieczystego użytkowania działki nr 247/2, obręb 11 - wpis do księgi wieczystej nr BI1B/00075342/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, powierzchnia gruntu 9575 m2.

.

 Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym WOAK w Białymstoku wynosi 10 279 m2.

 Łączna powierzchnia użytkowa budynków i budowli będących własnością WOAK w Białymstoku wynosi 3479,37 m2.

.

Wartość ewidencyjna brutto środków trwałych (rzeczowych aktywów trwałych)
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Białymstoku na dzień 31.12.2016 r.: 

.

Grunty

824 202,54 zł

Budynki i lokale

    4 252 989,93 zł    

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

181 907,93 zł

Urządzenia techniczne

197 753,19 zł

Środki transportu

161 788,00 zł

Pozostałe środki trwałe

1 120 659,35 zł

Wartość ewidencyjna brutto wartości niematerialnych i prawnych

 58 593,58 zł

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jać - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wprowadzający: Piotr Jać

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2017-04-07

Opublikował: Piotr Jać

Data publikacji: 2003-09-22