Przyjmowanie i załatwianie spraw w WOAK w Białymstoku

Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników WOAK w Białymstoku za pośrednictwem zgłoszeń telefonicznych, na piśmie oraz przyjmowanych osobiście w siedzibie WOAK w Białymstoku. O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje Dyrektor WOAK w Białymstoku po zasięgnięciu opinii działu lub samodzielnego stanowiska, którego dotyczy sprawa, w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach pracy Ośrodka (codziennie 07:30 - 15:30).

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jać - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wprowadzający: Piotr Jać

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2016-11-21

Opublikował: Piotr Jać

Data publikacji: 2003-09-22